fbpx

Content

Het creëren, produceren en distribueren van waardevolle content is van essentieel belang om jouw online doelstellingen te behalen. Wat content waardevol maakt is sterk afhankelijk van een groot aantal factoren. Op welke manier wordt de content aan de bezoekers van jouw website gepresenteerd? Sluit de content aan bij de belevingswereld van jouw doelgroep? En op welk moment in de interactie wordt de content gepresenteerd?

Om antwoord te kunnen geven op deze vragen gaan wij aan de slag met het schrijven van een content-plan. Een content-plan levert een hoop nieuwe inzichten op en maakt inzichtelijk wat jouw onderneming nou precies doet en wat jij wilt uitstralen op internet.

Content strategie

Een succesvolle website bouwen kan niet zonder precies vast te stellen wat het gewenste resultaat is van de content die erop te vinden is. Met de online strategie als basis gaan we ook aan de slag met het ontwikkelen van een content-strategie.
Het is belangrijk om heel goed te begrijpen welke behoeften en uitdagingen er bij jouw doelgroep leven. Wanneer we deze behoeften en uitdagingen niet goed kunnen verwoorden is er weinig kans op het maken van content die echt waardevol voor hen is.

Door het volgen van een stappenplan voor het opstellen van de content-strategie weten we welke gegevens we in de onderzoeksfase nodig hebben en geeft het tegelijkertijd een mooie basis voor het opstellen ervan.

Onze aanpak

Waardevolle content publiceren is het leveren van een belofte aan jouw doelgroep. De doelgroep verwacht namelijk regelmatig nieuwe content en om succes te kunnen oogsten met jouw content vereist een lange adem. Het succes is namelijk afhankelijk van de hoeveelheid content, het onderwerp, de doelgroep, de frequentie van publiceren en de diversiteit aan kanalen waarop de content wordt gepubliceerd. Zoekmachines zijn bijvoorbeeld altijd op zoek naar verse waardevolle content om deze hoog in de resultaten te plaatsen.

De meeste organisaties zijn in de basis opgezet om producten en/of diensten aan te bieden aan de doelgroep en niet om continue waardevolle content te creëren. Daarom ontwikkelen we samen met jou, stap voor stap een content-plan en ondersteunen we bij de eventuele veranderingen die de content-strategie veroorzaakt. We geven aan welke content er gerealiseerd moet worden, geven advies over de verschillende mogelijkheden van content-verspreiding en maken een planning om op het juiste moment jouw waardevolle content te delen met de doelgroep.

  • Contentstrategie bepalen
  • Contentplan schrijven
  • Content vullen

Ga met ons de uitdaging aan!